27 maart 15:00 uur de Johannes Passion van Bach. Na 2 jaar niet nu eindelijk weer wel. Velen denken dat Bach zijn Johannes Passion als studie schreef voor zijn Mattheus, maar niets is minder waar. Waarom?

Bach hield zich als streng Lutheraan strikt aan het Evangelie en uiteraard is dat hoorbaar en merkbaar in de muziek. De Johannes Passion is voor koor, solisten en orkest veel moelijker dan de Mattheus, hoewel de aria’s in de Mattheus veel langer en talrijker zijn. DE oorzaak ligt in het evangelie van Johannes zoals ik boven al schreef. In de Mattheus staat Jezus als lijdende mens, maar in de Johannes staat hij als zoals Hij zegt dat hij is: ‘IK BEN HET’ . Het uniek van deze Bach passie is dan ook dat dit steeds terugkomt in de muziek. Jezus die zelf zegt dat Hij de Christus is en op deze wereld is gekomen om van de waarheid te getuigen. Opvallend in deze passie zijn met name de dialogen tussen Jezus en Pilatus. De laatste probeert hem tot 3 keer toe vrij te laten en Jezus laat zich door zowel de hogepriesters en Pilatus echt niet de kaas van het brood eten om het zomaar eens te zeggen, integendeel, hij dient ze behoorlijk van repliek en getuigd van zichzelf. Opmerkelijk is in deze passie dat de verlooching van Petrus niet voorkomt in het Johannes evangelie net als de scene van de bevende aarde en de graven die opengingen toch heeft Bach dit belangrijk genoeg gevonden om beiden een plaats te geven in de Johannes Passion. Wilt u nog meer weten over deze Passie? Die zonder meer verbluffend mooi is en zeker niet het kleine broertje van de Mattheus is (hij is wel korter)  Samen met onze Cellist Ge Bartman geef ik een lezing over deze Passie op 22 maart in de Meentwerf, Mierenmeent 122, 1218 EM Hilversum. Het Johannes Evangelie eens anders horen? kom dan op 22 naar de lezing en op 27 maart naar de Wilhelminakerk is een tekstboek beschikbaar waar niet alleen de teksten met vertaling instaan maar ook de bijzonderheden  in een notendop per stuk zijn beschreven.

Wilhelminakerk, 27 maart, 15:00 uur Vocaal ensemble Voices, Wilhelminaconsort, Wybe Kooijmans Continuo orgel en diverse solisten.  Andere dingen voor uw agenda:

Vesper 3 april 19:30 uur Grote kerk Naarden. Op zondag 3 april zingen zij ook de Vesper in de Grote kerk van Naarden, met Muziek van Handl, Wesley en John Shepperd. Een prachtig verstilde vieringen van 45 min. die iedere jaar worden gehouden in de 40 dagen in Naarden.

Morgendienst 24 april 10:30 uur. En tot slot zal de morgendienst op 24 april in de Wilhelminakerk waarin Evert-Jan van Katwijk voorgaat mede muzikaal worden ondersteund door het Vocaal ensemble Voices.